اخبار تصویری

دکتر نظرپور دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم : اگر افراد از مسیر درست گزینش شوند ما کمترین مشکلات را در حوزه منابع انسانی که نقش مهم در توسعه علمی کشور دارد، خواهیم داشت پس باید نهایت دقت را در این امر داشته باشیم.

دکتر نظرپور دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم : اگر افراد از مسیر درست گزینش شوند ما کمترین مشکلات را در حوزه منابع انسانی که نقش مهم در توسعه علمی کشور دارد، خواهیم داشت پس باید نهایت دقت را در این امر داشته باشیم. جدید

دبیر هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزات علوم: حضور نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با عبور افراد از مسیر گزینش صورت می‌گیرد و این امر باید به گونه‌ای انجام پذیرد که کرامت و حرمت افراد در هر شرایطی رعایت شود.

ادامه مطلب