شرح وظایف هسته های گزینش

براساس ماده 10 قانون گزینش ، هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیات مرکزی  به عهده دارند:
 
1- اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.
2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).
3- تایید صلاحیت کارکنان هسته.
4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۰۴