کادر اداری هسته

نام  نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم نمابر آدرس اینترنتی
مهندس اباصلت  حاجی زاده مدیر و عضو هسته 2662 33349362 3331301 AB-Hajizadeh@tabrizu.ac.ir
مهدی    شعرباف کارشناس 2665

3331301

3331301  
زینب  خشتگر دروازه کارشناس 2663 33392663 3331301  
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۵۴