نشست مدیران هسته های گزینش کارکنان منطقه ۳ آموزش عالی کشور

نشست مدیران هسته های گزینش کارکنان منطقه 3 آموزش عالی کشور با حضور مدیر کل محترم دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ظروفی و مدیران محترم هسته های گزینش دانشگاههای منطقه 3، جهت تبادل اطلاعات و بررسی مسائل هسته های گزینش منطقه 3، 21 آذر 1402 در محل هسته گزینش دانشگاه تبریز دبیرخانه منطقه 3 گزینش کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار گردید.